/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
Muhtelif Mahallelerde Metruk Yapı Yıkım Duyurusu

GAZİANTEP/ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

ALAKALILAR : Ekli listedeki isimler.

Gaziantep ili Şahinbey ilçesi ekli listede belirtilen adreslerde taşınmazlarda malik olduğunuz tapu kayıtlarından anlaşılmakla birlikte, TC/Vergi numaralarınız, işleriniz, ikametgah, mesken ve işyerleriniz tespit edilememiştir. Bu nedenle 3194 sayılı imar kanununun 39’ncu maddesinde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." denilmektedir.  Tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

39 MADDE İÇİN İŞLEM YAPILACAK İSİMLER

        Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, (Ekli listedeki adresler)’de yer alan yapının, bir kısım duvarlarının olmadığı, duvarlarında çatlaklar oluştuğu, çatısının olmadığı bundan dolayı tavan kısımlarının dış etkenlerden dolayı statik özelliğini kaybederek deformasyonlara uğradığı, metruk yapının tamir edilemeyecek durumda çok yıpranmış olduğu görülmüştür. Metruk yapı uyuşturucu kullanıcıları ve evsizler tarafından kullanımına uygun olduğu, güvenlik açısından da tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Binanın içerisinde uzun zamandır iskan edilmediği ve yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

        3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde de; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlike olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligat veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." denilmektedir.

        Yukarıda açıklanan nedenlerle; söz konusu yapının 5 (beş) gün içinde esaslı bir biçimde onarılması veya yıktırılması gerekmektedir. Aksi takdirde belediyemizce yıkılacak ve yıkım masrafları yapı sahibinden %20 fazlasıyla tahsil edilecektir.

 


slogan3