/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
Çevre ve Sıfır Atık Konulu Slogan Yarışması Yönergesi

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÇEVRENİN KİRLETİLMESİNİ ÖNLEYİCİ SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu

Çevrenin Kirletilmesini Önleyici Slogan Yarışması  

Son Teslim Tarihi (yarisma@sahinbey.bel.tr)

27 Aralık 2019

 1. Slogan Yarışması ile çevrenin kirletilmesini önlemek, önleyici tedbirler almak, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümle kazanım ve sıfır atık konularına dikkat çekmek için yeni ve anlaşılır sloganlar üretmek, çevrenin kirletilmesini önleyici çalışmalara katkı sunarak farkındalığı artırmak amaçlanmıştır.
 2. Slogan yarışması 2019-2020 eğitim öğretim yılında Şahinbey de eğitim gören İlkokul – Ortaokul – Lise düzeyindeki özel ve devlet okullarında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.
 3. Yarışma, değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin Şahinbey’de eğitim gören İlkokul – Ortaokul – Lise düzeyindeki özel ve devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerden bireysel olarak herkesin katılımına açıktır.
 4. 18 yaşından küçük katılımcıların katılım formlarında veli/vasi onayı olması zorunludur. Bu yarışmacıların yarışmalarda dereceye girmeleri durumunda ödüllerini veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.
 5. Yarışmaya bireysel olarak ve en fazla 3 slogan ile katılım sağlanabilir.  Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 6. Sloganın mesajı net ve anlaşılır şekilde verilmeli ve merak duygusu uyandırılmalı, mantıksal bir bütünlük içermeli, sloganların hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel veya yazılı içerik kullanılmamalıdır. Jüri değerlendirmeyi genel olarak bu özellikler yanında anlatım yetkinliği, amaca uygunluk gibi özellikler üzerinden de yapacaktır.
 7. Sloganın bizzat yarışmacı tarafından üretilmiş olması, sloganın daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, sloganın tamamı ya da bir bölümü kopya edilmemiş, özgün  olması gerekmektedir.
 8. Hazırlanan sloganların olduğu A4 kağıdı ve Ek’te belirtilen katılım formu eksiksiz doldurularak imzalanacaktır.
 9. Şahinbey belediyesi yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm sloganları, muvafakat almadan ve herhangi bir ücret ödemeden, kullanma hakkına sahip olacaktır.
 10. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.

Hazırlanan sloganlar A-4 kağıdına büyük harflerle yazılacak ve sloganların yazıldığı kağıdın arkasına katılımcının bilgileri ( Ad - Soyad – TC Kimlik No – Telefon – İmza ) yazılacaktır. Katılımcılar sloganların yazılı olduğu A-4 Kağıdı ve Katılım Formu ile beraber (İmzalanmış Şekilde ) tarayarak yarisma@sahinbey.bel.tr adresine 27 Aralık 2019 tarihine kadar mail atacaklardır.

ÖDÜLLER

Sürpriz Ödül ve Hediyelerden Oluşmaktadır.

ÖDÜL TÖRENİ

 Ödül Töreni Yeri ve Saati dereceye giren öğrencilerle bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Şahinbey Belediye Başkanlığınca oluşturulacak seçici kurul birinci, ikinci ve üçüncü yanında 7 mansiyon alan yarışmacıyı belirleyecektir.

 

 

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÇEVRENİN KİRLETİLMESİNİ ÖNLEYİCİ SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BAŞVURU FORMU

 

ADI SOYADI

 

OKUL ADI

 

SINIFI

 

DOĞUM TARİHİ (Yıl)

 

VELİ ya da OKUL TELEFON OKUL FAKS

 

VELİ ya da OKUL E-POSTA

 

SLOGAN SAYISI

 

YAZIŞMA ADRESİ

 

BEYAN

 

Sloganların ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin tarafımca üretildiğini ve yarışma şartnamesini okuduğumu ve şartları kabul ettiğimi beyan ederim. Veli/Vasisi olarak bu beyanı onaylıyorum.

 

…/…/2019

İmza (Veli/Vasi)

 

 

        NOT

 1. Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda eser sayısı belirtilerek bir form doldurulması yeterlidir.
 2. 18 yaş altı katılımcılar için Yarışma Katılım Formu, Veli / Vasi’si, 18 yaş üzeri katılımcıların ise kendisi tarafından imzalanacaktır.

 

 

Not: Yarışma İle İlgili sorularınız için lütfen 0342 232 11 11-1066 numaralı telefonlarla irtibat kurunuz.

 


Dokümanlar
slogan5