/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru /
Ödeme Emri İlan Listesi

Vergi Usul Kanunu uyarınca tebligatlar, posta yoluyla, memur eliyle, elektronik ve ilanen olmak üzere dört farklı yöntemle yapılabilmektedir.

  1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse?
  2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olduğu için gönderilen mektup geri gelirse? ,
  3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa?  4.Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,

bunlardan birinin varlığı ilanen tebliğ için yeterli olmaktadır.

Belediyeler tarafından sokak isimlerinin değiştirilmesi, yeni numaralandırma çalışmalarının yapılması gibi sebeplerle tebliğ edilemeyen tebligatlar “Yanlış Adres” gerekçesiyle geri dönebilmektedir. Mükellef adresini değiştirdiği halde yeni adresini Belediyeye bildirmemesi ya da çeşitli sebeplerden ötürü işyeri kapatıldıktan sonra yapılan tebligatların geri gelmesi gibi durumları da göz önüne alınca, mükellef ve vatandaşın çoğu kez haberi bile olmadan?

­Vergi/ceza ihbarnameleri, ödeme emirleri ilanen tebliğ edilmekte,

­Geçen sürede indirimli ödeme, itiraz, uzlaşma, dava açma gibi haklar ortadan kalkmakta,

­Geçen sürenin uzunluğuna göre sorunlar (gecikme faizi/zammı) katlanarak büyümekte,

­Cebri takibat ve tahsilât işlemleri yapılmakta,

­Bir aracın/gayrimenkulün noterde/ tapuda satışı yapılırken ya da bankacılık işlemi gerçekleştirilirken son anda bu türden istenmedik durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Mükelleflerimizin bu ve benzeri durumlarla karşılaşmaması, mükellefle tahsilâttan sorumlu olan Şahinbey Belediyesi arasındaki hukuki ilişkinin sağlam ve şeffaf bir zemine oturması, mükellefiyet haklarının kaybolmaması, mükellef mağduriyetlerinin mümkün olduğunca önüne geçilebilmesi için ekteki listede yer alan ilanen tebligatların 15 gün süreyle Belediyemiz Web sayfasında yayınlanacaktır.

Ayrıca tebliğ edilen evrak ödeme emri ise? ödeme, mal bildiriminde bulunma, itiraz ve dava açma süreleri tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işlemeye başlayacağından, Şahinbey Belediyesine olan vergi, ceza, harç gibi borçlar nedeni ile yukarıda bahsi geçen olumsuzluklardan herhangi biriyle karşılaşmak istemeyen mükelleflerimizin söz konusu borçlarına ait sorgulamaları Belediyemize ait iletişim kanalları aracığıyla yapması ve ilanen tebliğ borcu bulunması durumunda detaylı bilgi için Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.


slogan2